آینده
آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی

نوشتار

۳ تیر ۱۳۸۷

سوم تير قابل پيش‌بيني بود


وضعيت بوجود آمده در 27 خرداد و قرار گرفتن آقاي هاشمي و احمدي‌نژاد در دور دوم حساسيت‌ها را براي پيش‌بيني نتايج انتخابات دوچندان كرده است. بدون اشاره به تحليل روند منجر به 27 خرداد، به نظر مي‌رسد كه هفته آينده پيروزي آقاي هاشمي چندان محتمل نيست و صرفاً در شرايط خاص اين هدف محقق خواهد شد، كه در ادامه به جوانب مختلف مساله اشاره مي‌شود.
1ـ آقاي هاشمي به دلايل خاص خودشان داراي راي نسبتاً ثابتي هستند، من چند ماه قبل در يك تحليل خودم نيز نوشته‌ام كه آراي آقاي هاشمي در طول ماه‌هاي آينده و تا روز انتخابات تغيير چنداني نخواهد كرد. زيرا آقاي هاشمي جزو شناخته‌شده‌ترين افراد نزد مردم است و آحاد جامعه كمابيش نگرش مشخصي نسبت به وي دارند كه اين نگرش عمدتاً با جهت‌گيري مثبت يا منفي است و انتظاري نمي‌رود كه در طول زمان كوتاه تغييري كند، و همانطور كه نتايج نشان داد، جايگاه وي در طول ماه‌ها برحسب نظرسنجي‌هاي مختلف و معتبر كمابيش حول و حوش 25-20 درصد بود كه البته به دلايل تفاوت‌هاي مذكور فعلاً كاري ندارم. اين مشخصه بعد از اين نيز وجود دارد، و آقاي هاشمي نمي‌تواند تغييري در آن حاصل كند.
2ـ افزايش آراي آقاي هاشمي مستلزم تحقق دو شرط است، اول اين كه مردم نسبت به احمدي‌نژاد نفرت پيدا كنند و او را خطري جدي براي جامعه بشمار آورند. و شرط دوم اين كه حاضر شوند براي خنثي كردن چنين خطري به آقاي هاشمي كه طبعاً مطابق راي مرحله اول مقبول آنان نيست راي دهند.
بدون ترديد اين دو شرط محقق مي‌شود، اما نه در ابعاد وسيعي كه موجب افزايش چشمگير و منجر به پيروزي در آراي آقاي هاشمي شود. زيرا نگرش اول فقط در ميان نخبگان فرهنگي و سياسي رايج است و مردم دركي مشابه آنان از آقاي احمدي‌نژاد ندارند و با توجه به فقدان پيشينه شناخته شده از وي، رواج چنين دركي نزد مردم در فرصت كوتاه موجود عملاً غيرممكن است.
اما شرط دوم نيز فراگير نمي‌شود، زيرا برخلاف اهل سياست و خردورزان كه حاضرند علايق و احساسات خود را در برابر منطق دودوتا چهارتا ناديده بگيرند، از مردم عادي بسيار سخت است انتظار راي دادن به كسي را داشت كه او را دوست ندارند، و از بغض ديگري به او راي بدهند. زيرا كساني كه به آقاي هاشمي در دور اول راي نداده‌اند، در حقيقت او را نفي كرده‌اند (در حالي كه اين مساله براي نامزدهاي ديگر چنين نيست)، چون نسبت به او موضع منفي داشته‌اند، و براي راي دادن به وي در مرحله دوم بايد موضع منفي‌تري نسبت به فرد رقيب وي پيدا كنند و همچنين حاضر شوند به كسي راي بدهند كه داراي موضع منفي نسبت به او هستند، و اين در نزد مردم عادي امري بعيد است.
3ـ مشكلات آقاي هاشمي با گروه‌هاي مختلف مردم كمابيش به قوت خود باقيست و امكان حل آنها با هدف كسب آرايشان كم است. آقاي هاشمي نزد كردها، آذري‌ها و اعراب و حتي اصفهاني‌ها داراي مساله است ـ‌به دلايل مختلف‌ـ در حالي كه آنان از اين حيث نسبت به احمدي‌نژاد چندان حساسيتي ندارند، در نتيجه آقاي هاشمي نمي‌تواند آراي آنان را از آن خود كند. نتايج مرحله اول معرف اين مساله است.
4ـ وضعيت احتمالي آراي مرحله دوم را مي‌توان بصورت تحليلي بدين صورت تقسيم‌بندي كرد:
الف‌ـ تعدادي از افراد تحريم كننده وارد ميدان شده و به آقاي هاشمي راي مي‌دهند، ولي به نظر نمي‌رسد آنها شامل تعداد قابل توجهي از تحريمي‌ها شوند كه كليت نظام را قبول ندارند، بعلاوه بسياري از تحريم‌كنندگان تصور نمي‌كنند كه منافع خاصي از آنان در صورت حضور احمدي‌نژاد تهديد شود، فقط اهل فرهنگ و فعاليت‌هاي فكري است كه خيلي حساس شده‌اند.
ب‌ـ آراي آقاي كروبي به احتمال زياد بدين‌صورت خواهد بود كه بخشي از آنان كنار مي‌كشند، بخشي كه احتمالاً كمتر است به آقاي هاشمي منتقل مي‌شود ـ‌فراموش نكنيم كه آقاي كروبي موضع ضد هاشمي داشته است‌ـ و بخش بيشتر آن براي احمدي‌نژاد است
ج‌ـ راي‌دهندگان به آقاي قاليباف احتمالاً برعكس آراي آقاي كروبي عمل خواهند كرد.
دـ آراي آقاي معين احتمالاً عموماً به حساب آقاي هاشمي واريز خواهد شد.
ه‌ـ آراي آقاي لاريجاني عمدتاً به حساب آقاي احمدي‌نژاد مي‌ريزد و بخشي نيز ريزش خواهد داشت و بخشي نيز به حساب آقاي هاشمي.
وـ آراي آقاي مهرعليزاده نيز به دليل قومي بودن عمده آرا، به احتمال زياد مانند آراي آقاي كروبي توزيع خواهد شد و سهم بيشتري به آقاي احمدي‌نژاد خواهد رسيد.
زـ آراي مرحله اول آقاي هاشمي احتمالاً به دليل عدم شركت اندكي ريزش خواهد داشت، در حالي كه آراي احمدي‌نژاد با چنين مشكلي مواجه نخواهد بود، ضمن آن كه تشكيلاتي‌تر هم خواهند شد.
و در كنار اين موارد، به احتمال زياد اتفاقاتي كه در مرحله اول به نفع آقاي احمدي‌نژاد رخ داد در ابعاد وسيع‌تري تكرار خواهد شد و كسي را نيز ياراي مقابله با آن نخواهد بود و سكوت نسبي آقاي هاشمي در اين زمينه در دور اول زمينه‌ساز تكرار است.
5ـ مشكل ديگري كه گريبان آقاي هاشمي را خواهد گرفت، مساله مناظره تلويزيوني است. اگر مناظره را نپذيرد يك شكست قاطع است، و اگر بپذيرد به دلايل مختلف از پس احمدي‌نژاد برنمي‌آيد، زيرا طرفين دو بازي مختلفي را ارايه خواهند كرد، كه احمدي‌نژاد نيازي به ادامه بازي مناظره به شكل مطلوب آقاي هاشمي نخواهد داشت، در حالي كه وي مي‌تواند بطور مكرر آقاي هاشمي را نقد كرده و در موضع دفاعي قرار دهد، بويژه آن كه به موضوعات حساسي چون فساد اداري و فاصله طبقاتي و... اشاره كند كه جذابيت‌هاي پوپوليستي دارد.
البته پرداختن به مساله آمريكا و احتمال حمله آمريكا به ايران در صورت پيروزي احمدي‌نژاد از جمله مسايل مهمي است كه ممكن است مردم را به نفع هاشمي به پاي صندوق‌هاي راي بكشاند، اما مشكل اينجاست كه آقاي هاشمي شخصاً نمي‌تواند در مقابله با احمدي‌نژاد وارد اين مساله شود، زيرا محدوديت‌هاي ديپلماتيك در اظهار نظرات، وي را در برابر احمدي‌نژاد به شدت محدود و دست‌بسته خواهد كرد.
ضمناً هرگونه مناظره‌اي در شرايط حاضر احتمالاً به معرفي آقاي هاشمي به عنوان فردي ضعيف‌تر از آنچه كه در اذهان مردم است و به عنوان نقطه قوتي در او محسوب مي‌شد، منجر خواهد شد.
6ـ آقاي هاشمي تنها در صورتي پيروز ميدان خواهد بود كه خود يا اطرافيانش بتوانند خطر واقعي حضور احمدي‌نژاد را براي كشور از حيث آثار سوءاقتصادي و سياسي بين‌المللي و فرهنگي نمايش دهند و آن را به جرياني فراگير تبديل كنند، كه چنين كاري در شرايط حاضر و محدوديت زماني تقريباً سخت و ناممكن مي‌نمايد، با اين حال مشكلات اقتصادي، چالش در روابط ايران و غرب و بن‌بست جدي مذاكرات هسته‌اي و نيز تقويت احتمال حمله محدود نظامي آمريكا و وارد بن‌بست شدن كشور در تعامل با جهان خارج در كنار بسته شدن فضاي سياسي داخلي و احتمالاً خروج سرمايه و نيروي انساني و موارد ديگر جملگي تبعات حضور احمدي‌نژاد است كه فقط به لطف قيمت فعلي نفت مي‌توانند بر بخشي از مشكلات ناشي از اين حضور مرهم بگذارند. فشار در مساله هسته‌اي با حضور احمدي‌نژاد بيشتر خواهد شد، زيرا نزد افكار عمومي غرب حكومت ايران غير مسئول‌تر جلوه‌گر مي‌شود و اين تصوير حق ايران را در دستيابي به انرژي هسته‌اي زايل مي‌كند.
با توجه به احتمال نه چندان قوي در ايجاد و شكل‌گيري جريان مذكور عليه آقاي احمدي‌نژاد، فقط انصراف آقاي هاشمي به نفع آقاي كروبي احتمال تغيير جريان را فراهم مي‌كند، زيرا در اين صورت آراي آقاي هاشمي، معين و آراي قوميت‌ها، بخش مهمي از آراي مهرعليزاده و قاليباف به نفع كروبي جمع خواهد شد، و آراي فعلي وي نيز نشان داد كه برخلاف پيش‌بيني‌هاي اوليه آقاي كروبي پتانسيل جذب راي را دارد، ضمن اين كه وي تاحدودي مي‌تواند شعارهاي احمدي‌نژاد را خنثي كند و با تكيه بر طرح 50هزار توماني خود اقشار طرفدار وي را جمع كند، ضمن اين كه با صراحت لهجه خود نيز مي‌تواند در مواجهه با احمدي‌نژاد موثرتر عمل كند.


نسخه قابل چاپ | لینک ثابت
نظرات

سعيد :

تحليل بسيار عالي، مثل هميشه و همانند نام وبسيات شما، "آينده" را به خوبي تحليل و توصيف كرد.

فرموديد: «ضمن اين كه وي[كروبي] تاحدودي مي‌تواند شعارهاي احمدي‌نژاد را خنثي كند و با تكيه بر طرح 50هزار توماني خود اقشار طرفدار وي را جمع كند،»
قصد دارم تجربه‌اي از همين انتخابات (!) در دور اول را بازگو كنم. آن زمان در اصفهان سرباز نيروي انتظامي بودم و نگهبان يكي از صندوق‌هاي رأي. اگرچه رأي ندادم اما پيگير بودم كه نام چه كسي در مي‌آيد. در دور اول در اصفهان، نام احمدي نژاد با اختلافي در حدود دوبرابر با نام نفر دوم شمرده شد. زماني كه در فرمانداري اصفهان با ديگر مأموران ناجا پرس و جو مي‌كرديم نيز به‌طور قاطع چنين چيزي را مطرح كردند (اختلاف راي دوبرابري احمدي نژاد با نفر دوم). (البته شماره آرا به دليل تحريم بسيار پايين بود؛ مثلا هر صندوق كما بيش درحدود 1000 نفر شركت كننده داشت)
به هر حال اين را گفتم كه به آقاي كروبي و ماجراي خواب ايشان برسم! مي‌دانيم كه آراي تهران و اصفهان در پايان شمرده شدند و تا زماني كه آقاي كروبي به خواب "اصحاب كهف" گونه شان (!) نرفته بودند هنوز آراي اين شهرها مورد شمارش قرار نگرفته بودند. و پس از شمارش و اضافه شدن تعداد آرا به نفع احمدي نژاد (و احياناً رفسنجاني) شيخ به اصطلاح اصلاحات از خواب بيدار مي‌شود و نتايج را مشاهده مي‌كند و باور نمي‌كند جاي او از اول به سوم رسيده‌باشد و از آنجا كه شيخ مذكور تنها در زمان عصباني شدن حق مي‌گويد، نامه كذايي خود به رهبري و وقوع تقلب در انتخابات (!) را فرياد مي‌زند...

۳ تیر ۱۳۸۷ ۱۱:۲۱ قֽظֽ | Reply

پیمان :

آقای عبدی ! جواب جدید آقای زیباکلام را دیدید؟ اگر کسی در موردی خاص برداشتی احمقانه داشته باشد به کلی احمق تلقی نمی شود . آقای زیباکلام تحلیل متن را به سود احمق بودن و فرصت طلب بودن و ... و متهم کردن خود به کار برده و بعد نشسته است به تحلیل روانشناسی جامعه شناسی تاریخی متهم کردن در ایران که هم پر از پرگویی های البته بدیهی است و هم بی ربط به مطلب .
تنها محملی که توانسته بر روی آن مانور دهد و به نظرم شما به راحتی این فرصت را در اختیارش گذاشتید ، موضوع عدم اقرار به اشتباه بود و در پایان تنها لذتی که من از این مقاله بردم و باعث شد تا خریدن اعتماد برای این مقاله برایم قابل تحمل باشد ، اشاره او به این بود که شما یک بار او را در عصر آزادگان به پفیوزیسم سیاسی متهم کرده اید ! من چون آن مقاله را

مایلم نظرتان را در مورد این مقاله ایشان بدانم . اصلا جوابشان را می دهید؟
..............................................................
عبدي:
چون ديدم ربطي به پاسخ من ندارد دقيق نخواندم و متوجه اين نكته آخر هم نشدم.اما چون من در مورد افراد چنين تعبيري را بكار نمي برم شايد ايشان خودشان تعيين مصداق كرده است.
پاسخ و نوشته ايشان را پس از انتشار تقديم مي كنم.

۳ تیر ۱۳۸۷ ۱۱:۳۷ قֽظֽ | Reply

Amir :

مسافرتهای استانی احمدی نژاد باکيسه های پر از پول طی 3 سال گذشته همه جنبه تبليغاتی براي انتخابات رياست جمهوري راداشتند ولي خودش ميداند که راي نميآورد. با توجه بسخنان اخير آقای رفسنجانی ايشان در صورت شرکت برنده انتخابات هستند.

۳ تیر ۱۳۸۷ ۱۱:۵۷ قֽظֽ | Reply

محمد صدیق کبودوند به ۱۱ سال حبس محکوم شد :

محمد صدیق کبودوند به ۱۱ سال حبس محکوم شد
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، محمد صدیق کبودوند روزنامه‌نگار را به جرم تاسیس سازمان حقوق بشر کردستان به ۱۱ سال زندان (حبس تعزیری) محکوم کرد.

۳ تیر ۱۳۸۷ ۱۱:۵۹ قֽظֽ | Reply

هانا عبدی و روناک صفارزاده را آزاد کنید :

عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای با اعلام نگرانی از حکم سنگینی که برای هانا عبدی صادر شده، از اعضای خود و دیگر فعالان حقوق بشر خواسته است با ارسال نامه به مقام‌های ایران، خواهان آزادی هانا عبدی و روناک صفار زاده شوند.

۳ تیر ۱۳۸۷ ۰:۰۱ بֽظֽ | Reply

احمدی نژاد........... :

بيخود نيست که ميگن امريکايی ها احمقن ها ! عقلشون نرسيده بود که وقتی آقای دکتر ! در نيويورک هستند ٫ ايشون رو بدزدند !

۳ تیر ۱۳۸۷ ۰:۲۱ بֽظֽ | Reply

احمدي نژاد دنيا را منزوي مي كند :

بله ، وقتي احمدي نژاد دنيا را منزوي مي كند ، آنها هم طبيعتا دنبال دزديدن او هستند.

۳ تیر ۱۳۸۷ ۰:۴۵ بֽظֽ | Reply

پیمان :

" و در پایان تنها لذتی که من از این مقاله بردم و باعث شد تا خریدن اعتماد برای این مقاله برایم قابل تحمل باشد ، اشاره او به این بود که شما یک بار او را در عصر آزادگان به پفیوزیسم سیاسی متهم کرده اید ! من چون آن مقاله را متاسفانه از دست داده بودم به همین اشاره هم قناعت کردم و به قدر تشنگی چشیدم !"

این قسمت از کامنت من نمی دانم چرا پست نشده بود .
با توضیحات شما به نظر می رسد که در مقاله مورد بحث در عصر آزادگان - که من ندیده امش - احتمالا اصطلاح پفیوزیسم سیاسی در بحث مطرح شده و آقای زیباکلام آن را مصادره به متهم کردن خود کرده اند ! مثل کاری که در همین مقاله بارها انجام داده اند . مطمئن نیستم ولی این احتمال را می دهم . پیروز باشید .

۳ تیر ۱۳۸۷ ۰:۴۶ بֽظֽ | Reply

احمد :

تحليل شما در زمان خودش خيلي عالي بود ليكن يك موضوع را دانسته ويا ندانسته مد نظر قرار نداده ايد و آن شش ميليون شناسنامه كذايي است و.....
...............................................................
عبدي:
حداقل در آن زمان اين موضوع در اين حد و اندازه بيشتر شوخي بود تا جدي.

۳ تیر ۱۳۸۷ ۰:۴۸ بֽظֽ | Reply

مهدي بوترابي :

عالي و دقيق و كاربردي بود. تبريك. در وبلاگم استفاده ميكنم

۳ تیر ۱۳۸۷ ۱:۱۹ بֽظֽ | Reply

شهروند آینده :

من این یادداشت شما را در قالب یک فایل پی دی اف از همان زمان دارم. قبل از این که آن را بخوانم؛ در وبلاگم که آن موقع با نام دیگری منتشر می شد؛ یادداشتی نوشتم که بسیار به این یادداشت شما شباهت داشت! از همان زمان دانستم که در نگاه و شیوه تحلیل تا حد قابل توجهی از شما آموخته ام . ( من نوشته های شما را از بیست سالگی؛ سال 72 و روزنامه سلام دنبال کرده ام. ) دوست داشتم آن متن در اختیارم بود تا امروز به عنوان کامنت در اینجا دوباره منتشر می شد. حیف ...

۳ تیر ۱۳۸۷ ۱:۴۹ بֽظֽ | Reply

جاويد :

بسيار تحليل جالبي بود و نتيجه كار نيز نشان مي دهد كه پيش بيني اين تحليل منطبق بر واقعيت شد.
ولي جناب عبدي ، پس تكليف تقلبهاي سازماندهي شده اي كه باعث شد كروبي از خواب بي موقع خود پشيمان شود و هاشمي نيز به خدا پناه برد ، چه مي شود؟
...........................................................
عبدي:
من در باره دور اول چيزي ننوشته ام.اما در دور دوم هر چقدر هم اشكالاتي وجود داشته باشد در نتيجه رخ داده كمتر از 10 درصد تاثير داشته است.

۳ تیر ۱۳۸۷ ۲:۰۴ بֽظֽ | Reply

هنرجو :

آیا وقت و شکل دادگاه پالیزدار نیز قابل پیش بینی است؟

۳ تیر ۱۳۸۷ ۲:۳۱ بֽظֽ | Reply

امير110 :

در جواب احمدي نژاد كه گفته : شيراك به خاتمي احترام نگذاشت عكسي در اين سايت به تاريخ 2 تير 1387 كه خلاف گفته هاي احمدي نژاد را به وضوح نشان مي دهد.
http://necas.blogsky.com

۳ تیر ۱۳۸۷ ۲:۳۵ بֽظֽ | Reply

فرزانه :

نمیدانم چرا ما مردم در موقع انتخاب بین یک فرد یا جنس شناخته شده و یک فرد یا جنس ناشناخته , فرد و جنس ناشناخته را انتخاب میکنیم؟
آیا این انتخاب کور مربوط به فقط ماست یا یک خصوصیت عمومی انسانهاست؟
اگر این انتخاب کور مربوط به فقط ملت ماست آیا میدانید ریشه روانی یا تاریخی آن چیست؟

۳ تیر ۱۳۸۷ ۲:۳۶ بֽظֽ | Reply

از ریسمان سیاه و سفید ترسیده :

با وجودی که آقای رفسنجانی وزن خود را در مجلس ششم کشیده بودند و میدانستند مردم به ایشان آقا سی لقب داده اند بنظر من آمدن ایشان با نیت و هدف نقش منفی بازی کردن و به ریاست رساندن آقای احمدی نژاد بود و همه ی اینها هم نقش بازی کردن هنرمندان ثابت حاکمیت است .
.................................................................
عبدي:
يقينا چنين هدفي نداشته اند بلكه عكس اين هدف را در ذهن داشته اند اما نتيجه اش همين بود كه نوشتيد.چند روز ديگر يادداشتي در اين زمينه مي نويسم.

۳ تیر ۱۳۸۷ ۲:۴۰ بֽظֽ | Reply

حامد :

بنظر من هم حاکمیت از نتیجه انتخاب آقای خاتمی که مردم به دلیل ضدیت با نظر خاصی که پشت آقای ناطق نوری بود به طرف آقای خاتمی هجوم بردند استفاده کرد و آقای رفسنجانی را تکلیف شرغی کرد که باید بروی تا مردم از ترس تو به کاندید ما رای دهند ! آیا اینطور نبود؟

۳ تیر ۱۳۸۷ ۲:۴۴ بֽظֽ | Reply

همایون :

آقای عبدی
چرا شما بین آقای رفسنجانی و آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد تفاوت قایل هستید؟
آیا اگر کمی از بالا به این سه دوره ریاست جمهوری نگاه کنید تفاوتی را می بینید؟ چه تفاوت قابل ملاحظه ای جز یک تفاوت های ظاهری و جزیی و سلیقه ای؟
......................................................................
عبدي:
بحث نگاه به چند پديده همينطور است كه شما مي گوئيد
بستگي دارد كه از چه منظري ديده شوند.بنابر اين بحث اصلي تعيين موقعيت همين منظر است.و خيلي ها نمي خواهند از آن منظر اينها را با هم ببينند چون نگاه از چنان منظري در مفيد فايده براي عمل سياسي نيست.

۳ تیر ۱۳۸۷ ۲:۴۶ بֽظֽ | Reply

Asghar :

با چه استدلالی تحلیل کرده اید که آراي آقاي معين احتمالاً عموماً به حساب آقاي هاشمي واريز خواهد شد؟
اگر اینچنین باشد یعنی اصلاح طلبان ادعای دروغین اصلاح طلبی دارند . نتیجه ای که شما چندین بار آنرا حذف کرده اید چون آنرا قبول ندارید که اصلاح طلبان اصلاح طلبی شان قلابی بوده و قلابی است
........................................................
عبدي:
به دليل ضديت با طرف ديگر.البته بگويم كه حداقل 20 درصد آراي آقاي معين هم در دور دوم نصيب احمدي نژاد شد.

۳ تیر ۱۳۸۷ ۲:۵۰ بֽظֽ | Reply

حجت - د :

بنظر شما برخي افراد چگونه میتوانستند خطر واقعي حضور احمدي‌نژاد را براي كشور از حيث آثار سوءاقتصادي و سياسي بين‌المللي و فرهنگي نمايش دهند و آن را به جرياني فراگير تبديل كنند؟ وقتی خودشان در تمام زمانهای داشتن مسؤلیت - که هیچ زمان در این سی سال وقفه نداشته - بزرگترین خسارات را از حیث سوء استفاده های اقتصادی و بستن فضای سیاسی و قتل مخالفان و منتقدان در داخل و صحنه ی بین المللی و همچنین بیشترین ضایعات را به مسایل فرهنگی انجام داده بودند و در کارنامه خود داشتند؟ چگونه چنین فردی یا اطرافیانشان میتوانستند خطر کسی که مثل هیچکس نیست را برای مردم بازگو کند؟

۳ تیر ۱۳۸۷ ۳:۰۳ بֽظֽ | Reply

مصطفی :

سلام آقای عبدی عزیز:
واقعا تحلیل خوب و نقد به جایی از سوم تیر کردید.کاملا موشکافانه بود.
آقای عبدی اگر یه سر به سایت تابناک آقای محسن رضایی بزنید در قسمت یاداشتها مطلبی به عنوان" عبور دوباره تندروها از خاتمی " آمده است که شما و سعید حجاریان عزیز را به باد انتقاد گرفته است و از گفتگوی شما با سعید حجاریان به عنوان " گفتگوی افلاطونی "یاد کرده.
آقای عبدی ،من خودم می دونم که خیلی ها که منافعی دارند دوست دارند که باز خاتمی رو به عرصه انتخابات هول بدهند،چرا؟ چون
نقطه ضعف خاتمی رو پیدا کرده اند و اونهم سکوت اختیار کردن در برابر بسیاری از مسائل هست.مثلا اگر وزیرکشورش رو برکنار کنند لام تا کام صحبت نمی کنه و سکوت پیشه میکنه.اگر مطبوعات رو ببندند هیچ دفاعی جز خنده برای مردم نداره!
آقای عبدی، من این قول را به شما می دهم که خاتمی با اومدنش اون آبرویی رو هم که باقی مونده را می بره و این بار مردم می سنجند که چه کسی می تونه در برابر قدرت صفارایی کنه و شهامت این رو داره که از حقوق مردم دفاع کنه.
آقای عبدی ، خیلی دوست دارم که جواب کامنتم را در همین قسمت
ببینم.آیا تحلیل من اشتباهه? اگر هم تونستید جواب سایت محسن رضایی را بدهید تا دیگه بین شما عزیزان تفرقه نیندازد.
...........................................................
عبدي:
مطلب تابناك را نخوانده ام.اما اگر اتهام و دروغي ننوشته باشد و فقط در حد تحليل است نيازي به پاسخ نيست.همه مطالب را مي خوانند و خود قضاوت مي كنند.۳ تیر ۱۳۸۷ ۳:۰۵ بֽظֽ | Reply

:

در تهران اجلاسی برای بررسی اجرای اصل 44 قانون اساسی که با فرمان رهبر معظم انقلاب به اصل خصوصی سازی تبدیل شده تشکیل شد. دراین اجلاس سران نظام – غیر از رهبر معظم - شرکت کرده و سخنرانی کردند تا دیدگاه های خود را باز گویند. از جمله سخنرانان این اجلاس آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مجمع مصلحت نظام بودند که بر اجرای سیاست های کلی نظام نظارت دارند!

آقای هاشمی رفسنجانی , اولین رییس مجلس جمهوری اسلامی و دو دوره ریاست جمهوری و ..... در سخنرانی خود که برخی مطبوعات نکاتی از آن را حذف کرده بودند !!! گفتند:

این همه سرمایه داریم که هر روز گوشه‌ای را ملتهب می‌کند، پول‌های هنگفتی است که مثل بهمن راه می‌افتد و همه چیز را خراب می‌کند؛ چنان که روزی مسکن به آن شکل درمی‌آید و روزی کالاها و وضعیت بدی اتفاق می‌افتد. اما این سرمایه ها، سرمایه گذاری نمی شود.(آقای هاشمی با زیرکی خاص خود دلیل آن را که ناثباتی امنیت و سیاست درایران است ذکر نکردند )

خاموشی‌ها، شروع شده و اگر این خاموشی‌ها به صنعت هم رسوخ کند، «واویلا» خواهد بود. ‌ پس از سال‌ها ذخیره، روزی چهار ساعت خاموشی به تهران می‌دهیم، هر سال ده درصد به مصرف ما در گاز و برق اضافه می‌شود، اگر سرمایه‌گذاری در این زمینه نشود، این کار خطرناکی است.

بخشی از این اتفاق به خاطر کمبود آب است و بخشی هم برای این که ذخیره‌سازی بیشتر نشده، همیشه باید خشکسالی را در نظر بگیریم و ذخیره برق داشته باشیم، شوخی نیست مردمی که همه زندگی‌شان به برق مربوط است، ناگهان بدون برق شوند.

مهمترین کار ما این است که ببینیم چرا مردم (بخوانید دارندگان سرمایه) وارد نشده‌اند؟
هواپیمایی در زمان دولت من تا حدی فعال شد و شرکت‌های خصوصی وارد این بخش شدند، اما در نیروگاهها و کشتی‌سازی هنوز فعالیتی صورت نگرفته؛ مثلا اتوبان تهران – شمال که 20 سال گرفتار این وضع است، اگر دست بخش خصوصی بود به اتمام رسیده بود؛ زیرا بهره زیادی دارد و از اتوبان‌های پردرآمد کشور است، البته نمی‌دانم که چقدر پیشرفت کرده است.

باید بررسی شود چرا دروازه‌ها باز شده، اما به کمک دولت و نظام نیامده‌اند؟ در حالی که ظاهرا علاقه‌مندی به سرمایه‌گذاری وجود دارد، ما باید راهی را برای آن پیدا کنیم. این مسائل در برنامه پنجم جدی‌تر می‌شود، ما به زودی سیاست‌های آن را که از رهبری به ما اعاده شده تکمیل می‌کنیم و در کمیسیون ذیربط کارش را انجام داده‌ایم، هفته آینده هم وارد صحن مجلس می‌شود، نظرات را به ما برسانید، ما هم پی‌گیر هستیم.

آقای عبدی ایشان پیگیر چه موضوعی خواهند بود؟ پیگیر حل مشکلات مردم ؟ یا پیگیر فرار از قبول عواقب تصمیمات خود؟

۳ تیر ۱۳۸۷ ۳:۱۰ بֽظֽ | Reply

خاکسار :

آقای عبدی این تحلیل را سه سال پیش نوشته بودید ؟
آیا دوره بعدی نیز قابل پیش بینی است؟
آیا بنظر شما آقای رفسنجانی , مرد تمام فصول حکومت اسلامی , این دوره باز از موقعيت حکومتی خود استفاده خواهند کرد تا این بار , بار دیگر با آقای احمدی نژاد هم آوردی کنند و انتقام گذشته و حال را از ایشان بگیرند؟


۳ تیر ۱۳۸۷ ۳:۱۷ بֽظֽ | Reply

اقدامی :

جناب مهندس هر چه می نویسید بنویسید ولی از موضوع پیگیری یک دادگاه علنی برای آقای پالیزدار غافل نمانید .
از هر راهی که میدانید حاکمیت را تحت فشار بگذارید تا برای این شهروند ایرانی که امروز سخن از زبان مردم میگوید یک دادگاه علنی و آزاد برگزار کند و تکلیف مردم را از این افکار ضد و نقیض نجات دهد و گرنه من نوعی چگونه میتواند در نماز جماعت ها به آقایان اقتدا کنم؟
مگر یکی از شرایط اقتدا کردن در نماز جماعت اطمینان از عدالت و سالم بودن و.... عاری بودن از حق مردم خوردن امام جماعت نیست؟
بنابراین من به سهم خود از بالاترین مقامهای حکومت میخواهم از حیث شرایط نماز جماعت هم شده با یک دادگاه علنی برای آقای پالیزدار ما را از افکار شیطانی نجات دهند و اجازه ندهند نمازهای ما با اقتدا به افرادی که شرایط امام جماعتی ندارند باطل شود .
...............................................................
عبدي:
در اين باره دو حالت ممكن است.يا آن طور كه گفته شده ايشان طرفدار ناب حكومت است كه به او خواهند قبولاند كه بنا به مصلحت نظام خود را قرباني كند و از همه اتهامات تبرئه بجويد تا از افراد رفع اتهام شود در اين صورت دادگاه علني نخواهد بود و او خود را قرباني مي كند.يا اين كه حقيقت ام و مصالح و اعتبار خود را مهم مي داند كه در اين صورت بايد فكر ديگري كند تا اتهام جاسوسي و امثالهم يقه اش را نگيرد و طبعا زدن اين اتهام به منزله غير علني بودن دادگاه است.

۳ تیر ۱۳۸۷ ۳:۲۴ بֽظֽ | Reply

توماس من - نویسنده آلمانی :

رفتار مردم وقتی معنی می یابد که از زاویه اهداف , نیازها و انگیزه هایشان به آن نگاه شود.

۳ تیر ۱۳۸۷ ۳:۲۸ بֽظֽ | Reply

پ - ن :

دو ماه پس از سخنرانی عباس پالیزدار در دانشگاه همدان و دو هفته بعد از بازداشت وی، حسین شریعتمداری سرپرست و نماینده رهبر در روزنامه کیهان، طی سرمقاله ای، ادعاهایی امنیتی را برای این نماینده مجلس مطرح کرده که حتی اگر بخش اندکی از آن واقعیت داشته باشد، گریبان آقای پالیزدار را باید رها کرده و ریش آقای مصباح یزدی و گوشه کاپشن آقای احمدی نژاد را چسبید.
اگر آنچه آقای شریعتمداری نوشته واقعیت داشته باشد و جنجال آفرینی امنیتی که معمولا کار تخصصی ایشان است نباشد ، بقول یکی از سران در جلسه سران نظام پس از قتل های زنجیره ای و خود کشی سعید امامی، "عبای دزد لای در گیر کرده است و نباید گذاشت در برود".

همه از جمله سران می دانند که پالیزدار از یاران قسم خورده احمدی نژاد و از کادرهای مهم محفل مصباح یزدی است . اسنادی که شریعتمداری به آن اشاره می کند نیز بدون دستور مستقیم احمدی نژاد و شاید فرماندهانی از سپاه امکان نداشت دراختیار او گذاشته شود. پخش اسناد و جاسازی و پنهان کردن آنها نیز- بویژه اسناد نظامی که شریعتمداری به آن اشاره می کند- کار چندتا نماینده مجلس و یا چند فرد وابسته به دسته بندی رایحه خوش و یا ناخوش خدمت نیست، بلکه کار شبکه ایست نظیر همان شبکه ای که در جریان ..... .
آنچه شریعتمداری نوشته است، اگر واقعیت داشته باشد، راه به اینجاها می برد. یعنی دستیابی به اسناد محرمانه نظامی و احتمالا رساندن آنها بدست امریکائی ها و زمینه سازی برای حمله امریکا به ایران. حمله ای که گروهی از نظامی ها به شمول احمدی نژاد بر این تصورند، راه را برای حکومت یکدست آنها فراهم می کند و مذاکرات مستقیم با امریکا نیز از دل همین حکومت یکدست بیرون خواهد آمد.

حالا، با دقت آن بند اساسی سرمقاله بالا بلند شریعتمداری را که عینا از کیهان برگرفته را با هم بخوانیم:

4- تعجب نکنید!... بخش قابل توجهی از اسناد نظامی، شامل خریدهای نظامی، نقشه پادگان ها، گردش کار نیروهای نظامی، مراکز حساس و استراتژیک، موقعیت نیروگاه ها و... نیز از جمله اسنادی است که این باند(پالیزدار و سه نفر دیگر که با هم قسم نامه امضاء کرده بودند و شریعتمداری حروف اول نام آنها را ذکر کرده است) به بهانه تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور خارج کرده و در چند نقطه جداگانه در کشور پنهان کرده بودند! تعدادی از این اسناد ربوده شده را آقای پالیزدار در منزل شخصی خود پنهان کرده بود! و.... »

۳ تیر ۱۳۸۷ ۳:۵۲ بֽظֽ | Reply

اختریان :

مبارزه انسان علیه قدرت , مبارزه حافظه است علیه فراموشی!
بنظر شما با توجه به رشد وسایل ارتباطات جمعی بالاخره این انسان است که پیروز میشود و یا همچنان قدرت است که حرف خود را مرتب عوض میکند و خر خود را به پیش میراند؟

۳ تیر ۱۳۸۷ ۳:۵۵ بֽظֽ | Reply

جومو کنیاتا،اولين رييس جمهور كنيا پس از استقلال :

وقتي مروجين مذهبي به سرزمين ما آمدند ، در دستشان كتاب مقدس داشتند و ما در دستمان زمينهايمان ، پنجاه سال بعد ما در دستمان كتاب مقدس داشتيم و آنها زمينهاي ما را در دست داشتند.

۳ تیر ۱۳۸۷ ۳:۵۶ بֽظֽ | Reply

محمود عنایت - مجله نگین - مرداد ماه سال 1344 :

شخصیت های برجسته بیشماری را دیده ام که از نظر زیرکی و درایت در امور مملکتی شهرت فراوانی داشته اند ولی نوکرهای زیرکی رگ خوابشان را بدست آورده و آنها را راهنمایی و هدایت میکردند

******
از مرد تنگدستی بیچاره ای پرسیدم :
زندگی را چگونه میگذرانی؟
جواب داد : مثل صابون , مدام در حال کاهش .
*****
افراد عالی مقامی را دیده ام که از نظر شعور و معلومات زبان زده خاص و عام بوده اند ولی هیچ وجه تمایزی بین آنها و آدم های احمق به چشم نمیخورد
*****
مردان بسیار تیز هوشی را دیده ام که مدام فریب میخوردند
*******

۳ تیر ۱۳۸۷ ۴:۱۲ بֽظֽ | Reply

ناصر-ح :

با سلام
آقای کروبی با طرح 50 هزار تومانی خود مسیر تبلیغات انتخابات را از مسائل ریشه ای وفلسفه اصلی اصلاحات که به درستی تقدم اصلاحت سیاسی بر اصلاحات اقتصادی بود منحرف ساخته وفضای انتخابات را برای ظهور پوپولیسم فراهم نمودند.در عین حال با توجه به اینکه طرح اقتصادی ایشان بدون انجام کار کارشناسی کافی ارائه شده بود(با توجه به عدم احاطه و دسترسی به مسائل ریز ودرشت کشور)و در قانون برنامه چهارم نیز چنین چیزی پیش بینی نشده بودوتصویب چنین طرحی در مجلس نیز تضمین نشده بودمیتوان نتیجه گرفت که این طرح فلسفه عملکرد فعلی رئیس جمهور که دو رکن اساسی آن تصمیمات خلق الساعه و بی اعتنائی به قانون ا ست را در دل خود نهفته داشت .به عبارتی آقای کروبی نه تنها با مسموم کردن فضای انتخابات در رقم زدن سرنوشت فعلی کشور نقشی بسزا داشت بلکه در صورت پیروزی نیز باز همین سرنوشت تنها با ظاهری متفاوت در انتظار کشور بود

۳ تیر ۱۳۸۷ ۴:۱۴ بֽظֽ | Reply

ali :

جناب آقای عبدی
چرا شما به حادثه انتخابات در شهرستان ایوان از توابع استان ایلام مطلبی ابراز ننمودید؟
.................................................................
عبدي:
در خيلي از زمينه ها مطلب نمي نويسم.مگر مي شود در همه موارد يادداشت نوشت.همين هم كه مي نويسم زيادتر از حد است.

۳ تیر ۱۳۸۷ ۴:۲۲ بֽظֽ | Reply

یک هموطن :


جناب عبدی عزیز:

وقتی در جامعه ما خواسته آدمی مثل کروبی سرنگون میشود و حتی برای رفرمهایی که هدفش بقای همین حکومت است ظرفیتی نیست آیا پدیده نامیمون انقلاب به جامعه تحمیل نمیشود؟...وقتی گوشها آنقدر کر است که فریاد ملت مظلوم را نمیشنود آیا برای شنیدن بهتر از دینامیت استفده نمیشود...انقلاب چیز دردناکیست...یعنی عبور از چرخ گوشت...انقلاب گردش در پارک نیست و به ملت تحمیل میشود...آیا جز این است؟...
............................................................
عبدي:
حتما همينطور است و هر كس زمينه انقلاب را فراهم كند مسئول است اما هر گونه استقبالي از آن نيز بايد مواخذه شود زيرا ترديدي نبايد داشت كه شرائط دير يا زود تغيير مي كند پس استقبال از امري كه حسارت آور است مسئوليت دارد.

۳ تیر ۱۳۸۷ ۴:۲۵ بֽظֽ | Reply

سؤال: :

مگر چه اتفاقاتی در مرحله اول افتاده بود که نوشته اید: اتفاقاتي كه در مرحله اول به نفع آقاي احمدي‌نژاد رخ داد در ابعاد وسيع‌تري در مرحله دوم تكرار خواهد شد؟

۳ تیر ۱۳۸۷ ۵:۲۰ بֽظֽ | Reply

هوشمند :

با سلام ؛ خسته نباشید
بنظر شما بعنوان یک تحلیگر مسایل , اسناد محرمانه نظامی برای چه هدفی توسط آقای پالیزدار و یارانشان به استناد نوشته ی آقای شریعتمداری در روزنامه کیهان ربوده شده است؟

۳ تیر ۱۳۸۷ ۵:۲۴ بֽظֽ | Reply

اروپا تحریم ایران را تشدید کرد :

اروپا تحریم ایران را تشدید کرد
اتحادیه اروپا جهت تحت فشار گذاشتن ایران برای توقف غنی سازی اورانیوم بر سر تحریمهای مالی جدید علیه ایران توافق کرد.

۳ تیر ۱۳۸۷ ۵:۳۴ بֽظֽ | Reply

محمود احمدی نژاد پس از سه سال :

محمود احمدی نژاد با وعده های سیاسی و اقتصادی مردم پسندی چون مبارزه با فساد، آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم، سهیم کردن آنها در توسعه سیاسی، تشکیل دولتی عدالت گستر و ... بر سر کار آمد. اما با گذشت سه سال با توجه به مناقشه پرونده هسته ای ایران در صحنه بین المللی و انزوای هر چه بیشتر این کشور در جهان و نیز رشد بی سابقه تورم در ایران، بسیاری معتقدند این وعده ها برآورده نشده است.

۳ تیر ۱۳۸۷ ۵:۳۹ بֽظֽ | Reply

صفایی :

نوشته اید : مشكل ديگري كه گريبان آقاي هاشمي را خواهد گرفت، مساله مناظره تلويزيوني است."
این که مشکل همه مسؤلان رده بالاست .
کدام یک از مسؤلان این سی سال حاضرند در یک مصاحبه و در یک مناظره آزاد شرکت کنند؟

۳ تیر ۱۳۸۷ ۵:۴۰ بֽظֽ | Reply

محمود احمدی نژاد پس از سه سال :

پس از شروع ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، آن دسته از آزادیهای اجتماعی و فرهنگی که گفته می شد در اولین سالهای اقتدار محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین و اصلاح طلب ایران در جامعه پدیدار شده بود، رفته رفته از بين رفت و روزنامه هاي بيشماري تعطيل شدند.

۳ تیر ۱۳۸۷ ۵:۴۵ بֽظֽ | Reply

محمود احمدی نژاد پس از سه سال :

خاتمی با سفرش به ايتاليا مورد استقبال زياد قرار گرفت و با شخصيت های بزرگی ملاقات کرد ولی احمدی نژاد رو از شام محروم کردند و نه تنها کسی حاضر به ملاقاتش نشد که حتی در فرودگاه هم به پيشبازش نيومدن و سرود ملي ايران سروده نشد. امير

۳ تیر ۱۳۸۷ ۵:۵۱ بֽظֽ | Reply

:

آقای عبدی آیا صحت انتخابات هر کشور، موضوعی داخلی است؟

۳ تیر ۱۳۸۷ ۵:۵۶ بֽظֽ | Reply

بزرگترین خسارات دوران ما این شد که آقای رفسنجانی رأی نی :

به نظر من یکی از بزرگترین خسارات دوران ما این شد که آقای رفسنجانی رأی نیاورد در نتیجه آقای احمدی نژاد آمد که شهرداری تهران برایش شغل بالائی بود و با خودش عده بسیار زیادی آمدند که هیچکدام تجربه مملکت داری را نداشتند و الان تبعاتش را میبینیم


۳ تیر ۱۳۸۷ ۷:۱۵ بֽظֽ | Reply

هدایت اشتری :

جل الخالق احمدی نژاد رادرعراق میخواستند بدزدند در ایتالیا میخواستند ترورش کنند. جریان عراق که از سوی عراق تکذیب شد باتد ببینیم برلوسکونی چه میگوید. جالب است که شهادت نمایی احمدی نژاد از سوی مشاورین ایشان در بوق دمیده میشود. عزت زیاد

مشاور رییس‏جمهور: ترور احمدی‏نژاد در رم خنثی شد

۰۳ تير ۱۳۸۷
مشاور رئيس جمهور در امور نيروي انساني گفت: اقدامات آقاي احمدي نژاد طي سه سال گذشته موجب شد كه منافع نامشروع بسياري از قدرت هاي خارجي و حتي محافل داخلي به خطر افتاده و آسيب جدي ببيند. از اين رو برخي به فكر بركناري يا ترور رئيس جمهور افتادند كه افشاي توطئه ربودن رئيس جمهور در سفر به عراق و توطئه ترور ايشان در اجلاس فائو از آن جمله است كه هر دو نيز به خواست خداوند در نطفه خفه شد.

به گزارش فارس علي ذبيحي شب گذشته در مسجد علي ابن ابيطالب تبريز ضمن انتقاد از برخي نزديكان و دوستان دولت افزود: به عملكرد برخي از خودي ها كه دم از اسلام و انقلاب و رهبري مي زنند اما در مقابل رئيس جمهور قرار گرفته اند معترض بوده و از اين امر بسيار متأسف هستيم چرا كه توقع ديگري از اين خودي ها داشتيم.

مشاور رئيس جمهور در ادامه فضاي كنوني كشور را با حوادث اوايل انقلاب مقايسه كرد و افزود: امروز نيز مانند اوايل انقلاب عده اي در داخل و خارج از كشور قصد دارند فضاي جامعه را عليه آقاي احمدي نژاد مسموم كرده و زمينه را براي انجام برخي اقدامات ناخوشايند آماده كنند كه اين امر در راستاي دستور صريح بوش نسبت به ترور مقامات ايراني صورت مي گيرد.

وي با اشاره به اوايل انقلاب و مقايسه آن با شرايط كنوني گفت:در زمان حيات شهيد مظلوم، آيت الله بهشتي نيز فضايي ايجاد شد كه بسياري از خودي ها در مقابل ايشان ايستادند و با تهمت و افترا اين سرمايه انقلاب را زمين گير كرده سپس توطئه ترور وي را عملي ساختند.
.............................................................
عبدي:
هيچ بعيد ندانيد كه بعدا در داخل هم مدعي ترور و امثالهم شوند.مثلا ترقه اي در رود و بگويند مي خواستند ترور كنند.تا از اين طريق آب رفته ر به جوي باز گردانند.

۳ تیر ۱۳۸۷ ۷:۵۷ بֽظֽ | Reply

ورود بنیاد به فروش نفت خام، رویداد مهمی که چندان جدی گر :

شهاب‌‌نیوز ـ با امضای دو تفاهمنامه میان بنیاد مستضعفان با وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران که به امضای «محمد فروزنده»، «غلامحسین نوذری» و «سیف‌اله جش‌ساز» رسیده، زمینه ورود بنیاد به عرصه فروش نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی فراهم شد.

به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز، با آن که این تفاهمنامه 12 بندی که بازتاب چندانی هم در رسانه‌ها نیافته زمینه فعالیت بنیاد مستضعفان در بخش‌های بالادستی نفت، ساخت تاسیسات، لرزه‌نگاری، مطالعه مخازن، حفاری و ... را نیز ممکن می‌کند؛ اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین بخش آن اعطای مجوز انحصاری و بدون محدودیت به بنیاد برای فروش نفت خام در بازارهای جهانی است. در حقیقت با امضای این تفاهمنامه، بنیاد مستضعفان به تنها بخش غیر دولتی ایران تبدیل شده است که می‌تواند در حوزه فروش نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی حضور داشته باشد.

به گفته ناظران؛ توافقات صورت گرفته میان شرکت نفت و بنیاد مستضعفان عملاً به معنی پایان دوره انحصار وزارت نفت بر عرصه فروش نفت خام است که با توجه به سیاست‌های اصل 44 و روند خصوصی‌سازی، اقدامی بزرگ و قابل تقدیر محسوب می‌شود. با این حال این سئوال به قوت خود باقی است که اگر قرار است فروش نفت از انحصار شركت نفت خارج شود (که باید شود) چرا در حال حاضر چنین مجوزی فقط به بنیاد مستضعفان داده شده است و نه سایر شركت‌های خصوصی؟ هر چند که برخی معتقدند فرآیند گذار اقتصاد دولتی به خصوصی بالاخره باید از یک نقطه آغاز شود و توافقات شرکت نفت و بنیاد، در حقیقت همان نقطه آغاز ناگزیر در صنعت نفت ایران است.

بر اساس توافقات صورت گرفته، بنیاد مستضعفان در عرصه فروش نفت خام و معاملات نفتی هیچ‌گونه محدودیت و سقف مالی نخواهد داشت. همچنین برخی پروژه‌ها بدون مناقصه و به صورت ترك تشریفات به بنیاد داده خواهد شد. به این ترتیب، بنیاد مستضعفان که در 10 سال اخیر در زمینه سوآپ نفت فعالیت‌های مشهوری در آسیای میانه داشته است از همین روزها می‌تواند به عنوان اولین بخش غیردولتی ایران بازاریابی بین‌المللی خود برای فروش نفت خام را نیز آغاز کند. اقدامی که البته در صورت تحریم نفتی ایران، تازه میزان اهمیت آن روشن خواهد شد.

کد مطلب : 4474

۳ تیر ۱۳۸۷ ۸:۱۵ بֽظֽ | Reply

حمید :

با سلام، تحلیل شما جالب بود. اما در قسمت "ز" می گویید "آرای مرحله اول آقاي هاشمي احتمالاً به دليل عدم شركت اندكي ريزش خواهد داشت،".
آیا منظور شما این است که بخشی از کسانی که در دور اول به هاشمی رای دادند در دور دوم در انتخابات به نفع هاشمی شرکت نمی کنند؟ در اینصورت چرا؟
....................................................................
عبدي:
بحث شكايت به خدا بردن از سوي آقاي هاشمي در حضور راي دهندگان در دور دوم تاثير منفي مي گذارد زيرا خواهند گفت باز هم آراي ما را به نفع ديگري خواهند خواند.

۳ تیر ۱۳۸۷ ۸:۲۷ بֽظֽ | Reply

عباس پازوکی :

با سلام
تقريباَ نكاتي كه درباره دوره قبل گفته شد این دوره هم درباره آقای هاشمی صدق می کند و لذاحضور اقای هاشمی در انتخابات آتی گزینه بعیدی است . لیکن پرسش اساسی تری که اینروزها باید به آن بپردازیم این است که آیا صحیح است اصلاح طلبان با گزینه آقای خاتمی وارد عرصه شوند یا نه . فارغ از این بحث که خاتمی در دوران ریاست جمهوری خود چه نقاط ضعف و قوتی داشته و اینکه رأی می آورد یا نه باید به نکته ای مهم اشاره کنم .
واقعیت این است که نامزدی آقای خاتمی سبب خواهد شد دست های بالادستی جریان اصولگرا اقدام به ایجاد اجماع در این جریان کند . یعنی این اختلافی که در حال حاضر در جریان موسوم به اصولگرا وجود دارد در صورت نامزدی آقای خاتمی از میان خواهد رفت . اینکه اکنون چهره هایی مانند ناطق ، لاریجانی و یا قالیباف تمایل بیشتری به ریاست جمهوری خاتمی داشته باشند تا احمدی نژاد مهم نیست . مهم این است که وقتی از ناحیه حضور اصلاح طلبان در انتخابات احساس خطر شود ، اراده بر این قرار می گیرد که همه اصولگرایان زیر یک چتر قرار بگیرند حتی برغم میل باطنی خودشان . لذا شاید مهمترین اشتباهی که هم اکنون برخی اصلاح طلبان مرتکب آن شده اند این باشد که به دنبال نامزدی خاتمی افتاده اند . ما نباید با فرض تداوم وضعیت موجود از خاتمی دعوت کنیم بلکه باید با پیش بینی شرایط آینده درباره آمدن خاتمی تصمیم بگیریم . از اینرو بعید به نظر می رسد که حضور سید محمد خاتمی در انتخابات آتی به سود اصلاح طلبان باشد . چرا که گاهی به قول آقای عبدی باید دربرابر امواج سر خم کرد تا امواج رد شوند و به ما آسیب نرسانند . لذا معتقدم اگر اصلاح طلبان در این انتخابات کمی عاقلانه رفتار کنند و اسیر امواج احساسی نشوند و فکر نکنند با راه افتادن در کوی و برزن حریف توان لجستیکی اصولگرایان می شوند و حداقل برای همین دوره سکوت پیشه کنند ، بی تردید منافع بیشتری نصیب اصلاحات خواهد شد . اما متأسفانه در حال حاضر بازهم برخی احزاب و شخصیت ها به دنبال راه انداختن یک جو احساسی برای آمدن خاتمی هستند که بعید به نظر می رسد پشتوانه تحلیلی مناسبی داشته باشد و احتمالاً با فرض تداوم وضع موجود است . این در حالی است که اساساً احساس خطر از حضور خاتمی وضع موجود را از ریشه به هم می زند و شرایط جدیدی را بر جامعه و فضای سیاسی کشور حاکم می کند .

۳ تیر ۱۳۸۷ ۸:۴۱ بֽظֽ | Reply

افسوس :

عقلانیت ؟
دولت ابوالفضل زهره وند، سفیر خود در ایتالیا را فراخوانده آیا میدانید به چه دلیل ؟
بروید خدا را شکر کنید که سفیر چنین دولتی نبوده اید و حقایق را به مسؤلان داخل انتقال نداده اید و گرنه ..... سرنوشت سفیر ایتالیا دچار شما نیز میشد !
بله گفته شده که علت فراخوانی ابوالفضل زهره وند، سفیر ایران در ایتالیا ناکامی او در ترتیب دادن دیدار آقای احمدی نژاد با رهبران کشورهای مختلف در حاشیه نشست فائو بوده است!!
انگار وقتی اینهمه پول به برگزار کننده ی نشست خبری دادند تا خبرنگار رادیو فردا را به آن نشست راه ندهند , تلاش نبوده !! و انگار رهبران دیگر کشورها هم مردم ساده و زود باور و بی اطلاع از اوضاع هستند که با حرف و وعده و وعید و همیشه با سر کیسه را شل کردن تن به هر کاری که افکار عمومی خودشان را جریحه دار کند بدهند !
بنظر من تاسف برای کسانی که برای زندگی دو روزه خود در این دنیا , این چنین تن به خفت و خود سانسوری و کفر ( پوشاندن حقایق ) میدهند.

۳ تیر ۱۳۸۷ ۹:۰۱ بֽظֽ | Reply

Amir :

آقاي عبدي، اسرايلی ها بايد احمدی نژاد (دکتر احمدي نژاد) را از طلا بگيرند چون از روزی که ايشون ريس جمهور شده با سخنان ضد اسرايليش بزرگترين خدمت را به آنها کرده و آنها را به کشوری محبوب و مظلوم نزد دنيا تبديل کرده.

۳ تیر ۱۳۸۷ ۱۰:۲۰ بֽظֽ | Reply

اروپا بر سر تحريم های جديد عليه ايران :

وزيران کشاورزی و شيلات کشورهای اتحاديه اروپا بر سر تحريم های جديد عليه ايران به توافق رسيدند
تحريم های جديد، فعاليت بزرگترين بانک ايران را در شعبات اروپايی خود در لندن، هامبورگ و پاريس متوقف می کند

۳ تیر ۱۳۸۷ ۱۰:۴۱ بֽظֽ | Reply

برنامه ترور احمدي نژاد در ايتاليا :

پس از افشاي طرح ربودن احمدي نژاد در عراق اعلام شد؛ برنامه ترور احمدي نژاد در ايتاليا
مشاور محمود احمدي نژاد:اقدامات آقاي احمدي نژاد طي سه سال گذشته موجب شد كه منافع نامشروع بسياري از قدرت هاي خارجي و حتي محافل داخلي به خطر افتاده و آسيب جدي ببيند. از اين رو برخي به فكر بركناري يا ترور رئيس جمهور افتادند كه افشاي توطئه ربودن رئيس جمهور در سفر به عراق و توطئه ترور ايشان در اجلاس فائو از آن جمله است كه هر دو نيز به خواست خداوند در نطفه خفه شد

۳ تیر ۱۳۸۷ ۱۰:۴۸ بֽظֽ | Reply

مصطفي :

شماگفتيد ولي كو گوش شنوا

۳ تیر ۱۳۸۷ ۱۱:۱۱ بֽظֽ | Reply

آریا :

من این مقاله ی جالب را قبلا خوانده بودم، شاید در همین سایت. نمی دانم. تعجب نمی کنم که چرا دوستان شما با وجود این که بارها و بارها پیش بینی های درستی از شما دیده اند در تجربه های بعدی به نظرهای شما توجه کافی ندارند. بیش تر این بزرگان آن چه را که می خواهند می بینند.
اما انتقادی به بخشی از این مقاله دارم. شما مانند بسیاری از اصلاح طلبان طرف دار شرکت در آن انتخابات فرض را بر این گذاشته اید که آن ها که پذیرفته اند به آقای هاشمی رای بدهند از "خردورزان"اند و دیگران از عوام.
آقای عبدی قبول کنید که اجبار مردم به گزینش میان بد و بدتر دیگر کهنه شده است. این راه مورد قبول شما بود. باشد. محترم است. اما چرا شما و کسانی که مانند شما فکر می کنند حاضر نیستید به عقیده ی کسانی که نمی خواهند
میان آن که کشور را نابود می کند و آن که نمی تواند کشور را از نابودی نجات دهد
یکی را انتخاب کنند احترام بگذارید و آنان را "مردم عادی" که خردورز نیستند و حاضر نیستند "علايق و احساسات خود را در برابر منطق دودوتا چهارتا کنار بگذارند" می نامید؟
هنوز وقت آن نرسیده است که ...
بگذریم. مقاله ی جالبی بود. از قدرت پیش بینی تان لذت بردم.
.............................................................
عبدي:
اتفاقا راي دهندگان به آقاي احمدي نژاد رفتاري كاملا عقلاني داشتند فقط مي توان گفت كه اطلاعات آنان ناقص بود.

۴ تیر ۱۳۸۷ ۰:۵۶ قֽظֽ | Reply

روزنامه «تهران امروز» :

احمدی نژاد؛ زمان اندک و هراس از شکست در انتخابات
روزنامه «تهران امروز» را، که به دليل چاپ عکسی نگاتيف و نوشتن متنی انتقادی در باره کارنامه سه ساله احمدی نژاد در مقام رياست جمهوری توقيف شد، می توان قربانی رسانه های ايران در سومين سالگرد پيروزی احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری سوم تير سه سال پيش لقب داد.

۴ تیر ۱۳۸۷ ۲:۰۲ قֽظֽ | Reply

بازتاب خبر برکناری جانگرای از انتخابات رياست جمهوری ز :

بازتاب خبر برکناری جانگرای از انتخابات رياست جمهوری زيمبابوه در جهان
کاخ سفيد ديروز در بيانيه ای گفت خشونتهای بی منطق عليه اپوزيسيون زيمبابوه توسط رژيم موگابه بايد خاتمه يابد. کاخ سفيد اعلام کرد آمريکا آماده است تا اوائل اين هفته از شورای امنيت سازمان ملل بخواهد تدابير بيشتر عليه دولت زيمبابوه را بررسی کند.

۴ تیر ۱۳۸۷ ۴:۳۳ قֽظֽ | Reply

آقای شمس الواعظين در VOA گفتند... :

آقای شمس الواعظين گفتند که در زمان احمدی نژاد 45 نشريه بدون احاله بدادگاه رفع امتياز شده اند.

۴ تیر ۱۳۸۷ ۵:۳۱ قֽظֽ | Reply

علی ل :

سلام و تشکر
اول این که با توجه با شناختی که از آقای هاشمی داریم احتمال می دادید این پیشنهاد را بپذیرند؟
دیشب گفتگو(!)ی رئیس جمهور محترم با مشاور کارشناسشان به صورت زنده از تلویزیون پخش شد که حاوی مطالب بسیار مهمی بود
از طرح جدید تحول اقتصادی و مشکلات موجود اقتصادی و اشاره به این که برداشت غیرقانونی از درامدهای ارزی با اجازه رهبری بوده و...
در آخر هم ابراز اطمینان کردند که دستاوردهای اقتصادی دولت هم مانند دستاورد های سیاسی و علمی(که رسیده) بسیار زودتر به اهداف چشم انداز خواهد رسید!!!
همین طور فرمودند که قیمت واقعی نفت فقط ده درصد از سال 1380 (منظورشان احتمالا 1980 بوده چه اشتباه خوبی!)بیش تر شده است.
به هرحال تنها توانایی که رئیس جمهور داره همین مغلطه و صحبت های عوامانه است که شخصاً تاثیر مثبت و هم ذات پندارانه آن را در مخاطبینش دیده ام.و بعید نیست با این توانایی رئیس جمهور بعدی هم باشند.

۴ تیر ۱۳۸۷ ۶:۴۷ قֽظֽ | Reply

بازداشت به ظن تلاش برای قاچاق ابزار موشک به ایران :

بازداشت به ظن تلاش برای قاچاق ابزار موشک به ایران

یک بازرگان آلمانی به ظن دور زدن تحریم ها علیه ایران و اقدام برای قاچاق قطعات مورد نیازدر برنامه موشکی آن کشور بازداشت شد.

۴ تیر ۱۳۸۷ ۸:۱۵ قֽظֽ | Reply

'یارانه به صورت نقدی میان متقاضیان توزیع می شود' :

'یارانه به صورت نقدی میان متقاضیان توزیع می شود'
محمود احمدی نژاد هشدار داده است که دولت در صورت ادامه توزیع یارانه ها به شکل فعلی تا سه سال دیگر فلج خواهد شد.

۴ تیر ۱۳۸۷ ۸:۱۷ قֽظֽ | Reply

فرید :

رویه ی سلبی مردم ما در مسائل سیاسی آفات فراوانی در پی دارد.دوم خرداد نفی ناطق بود وسوم تیر نفی هاشمی!.در نفی نقش احساس از استدلال پر رنگتر است.اصولا مردم ما بیشتر تحت تاثیر احساسات اند تا استدلال.حتی با تحریک احساست آنها میتوان فقر و گرسنگی و بیچارگی آنان رابه حاشیه راند.شور وشوق بعضی در سفرهای استانی ملاحظه کنید. انگار که سعادت زیارت رئیس جمهور برایشان رویایی محال بوده که اکنون تحقق یافته ،فره ایزدی را یافته وبیتاب شده اند وگرسنگی وبدبختی خود را از یاد برده اند .
گفته بودم غم دل با تو بگویم چو بیایی
جه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی
مگر نه همینان اند که به قیمت گرسنه نگه داشتن فرزندانشان پول خود را در هرچه به شکل ضریح باشد میریزند.بی خیال آنکه این پول به کجاد خواهد رفت.این روحیه مورد پسند و مطلوب دولتمردان ماست. واین جایگاه تحریک را خوب شناخته اند لذا براحتی بارقه امید خرداد به تیر تیره وتار مبدل می شود.آنان که لکه ی فضله پرنده ای را بر نمی تافتند از پرواز فیل احساس گرمی ونشاط کرده و سر بالا نمیکنند. همه چیز بر وفق مراد است.سفره ها رنگین شده .فساد رخت بر بسته و عدالت دولت احمدی سایه گستر شده.او اینبار مردی است از جنس مردم ،خاکی، پرکار و خستکی ناپذیر .اگر گوشت ومرغ و میوه کم کم از سفره مردم کنار رفته او نیز از خوردن گوشت و مرغ و میوه ابا دارد تا با مردم همدرد باشد .اگر کشور دچار تورم و گرانی است بر او حرجی نیست که رسالتی بزرگتر و جهانی برای مردم دنیا در دست اقدام دارد.اگر از بدشانسی او در دوره قهری گرانی، تورم وبیکاری قرار گرفته چه تقصیری دارد که این دوره ها همچون خشکسالی اجتناب ناپذیر و تکرار شونده است.لذا هرگز دلی از این هواهای عفن وآبهای ناگوار نخواهد گرفت.دراین فضا چه باید کرد.مخاطبان امثال عبدی گروهی خاص ومحدود اند و مشکل در پیکره جامعه .وفعالان سیاسی کشور مان فقط در ایام انتخابات از خواب بیدار میشوند ویا باید از همان حربه کارا ولی ناپسند استفاده نمایند و یا زمین گیر رقیب شوند.چه باید کرد؟؟ واز کجا آغاز کرد؟

۴ تیر ۱۳۸۷ ۸:۱۷ قֽظֽ | Reply

٢٧ کشور عضو اتحاديه اروپا سرمايه های بانک ملی ايران ر :

اتحاديه اروپا تحريم های اقتصادی جديدی را عليه ايران تصويب کرد
مقامات اتحاديه اروپا می گويند ٢٧ کشور عضو اتحاديه سرمايه های بانک ملی ايران را در حوزه قضائی اتحاديه اروپا مسدود خواهند کرد. همچنين برخی از شهروندان ايران را که در برنامه اتمی ايران فعاليت دارند، ممنوع از سفر به اروپا اعلام خواهند کرد. آقای عبدی بفرمائيد نتيجه تحريمهای ذکر شده چيست؟ امير

۴ تیر ۱۳۸۷ ۸:۲۷ قֽظֽ | Reply

مرتضی :

روش دولت را در جلوگیری از زلزله امروز در روزنامه اعتماد ملی خواندم:

اعتماد ملی، چهارم تیر، صفحه پنج:

دو میلیون نیروی افتخاری جوانان هلال احمر بر گرانفروشی اصناف نظارت می کنند. در نخستین نشست جمعیت جوانان هلال احمر با وزارت بازرگانی تفاهم نامه این طرح به امضا رسید. رئیس سازمان هلال احمر اظهار داشت که براساس تعالیم اسلامی و قرآنی ما یکی از دلایل بروز حوادثی نظیر زلزله در کشور رواج کم فروشی یا گران فروشی است که با اقدام جدید سازمان هلال احمر از وقوع آن جلوگیری خواهد شد.

۴ تیر ۱۳۸۷ ۸:۴۷ قֽظֽ | Reply

سیدعلی :

سرمایه گذاری روی شخصیت های سابقه دار انقلاب پر هزینه است و احتمال دارد رقبای جوان تر با هزینه ای اندک به قله برسند .

۴ تیر ۱۳۸۷ ۸:۵۸ قֽظֽ | Reply

مگر آقایان میگذارند که عادی شود؟ :

رئيس جمهور : «امر تغيير وزرا و مسئولين بايد در كشور عادي شود»

۴ تیر ۱۳۸۷ ۹:۵۵ قֽظֽ | Reply

همچنان پس لرزه های افشاگریهای پالیزدار :

فوق ليسانس جعلي و دكتر تقلبي (خبر ويژه)

در پي گيري كيهان از يك مقام آگاه معلوم شده است كه مدرك فوق ليسانس آقاي عباس پاليزدار يك مدرك جعلي است و نامبرده مدرك دكتري خود را نيز ظرف مدت چند هفته و با پرداخت پول به يك باند فروش مدارك جعلي و تحت عنوان «دكتراي مديريت بازرگاني از دانشگاه راچ ويل آمريكا» تهيه كرده است.
خبر ديگري حاكي است كه بخشي از اسناد ربوده شده توسط ايشان در «كارخانه شيرناب» آقاي پاليزدار واقع در ورامين كشف و ضبط شده است.
گفتني است علي رغم مستندات اين پرونده كه از مجرمانه بودن اقدام آقاي پاليزدار حكايت مي كند، يك جريان مرموز با توهم پراكني در مورد پرونده مزبور نزد برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تلاش دارد پي گيري اين پرونده را «درگيري ميان دو قوه قضائيه و مقننه»! قلمداد كند كه خوشبختانه توضيح مسئولان پرونده براي نمايندگان محترم مجلس، اين حركت مشكوك و خزنده را در مقياس گسترده اي ناكام كرده است.

۴ تیر ۱۳۸۷ ۹:۵۹ قֽظֽ | Reply

قاسمی :

آقای عبدی
انتظار تا دیدن و شنیدن دادگاه علنی آقای پالیزدار بسیار طولانیست , به همین دلیل یک سؤال دارم که آیا شما توضيح مسئولان پرونده براي نمايندگان محترم مجلس را شنیده اید ؟ این توضیحات چیست ؟ آیا مردم هم باید این توضیحات را بشنوند یا مردم همچنان باید منتظر دادگاه علنی نامبرده باشند؟
...............................................................
عبدي:
اين موارد در صورت صحت هم خلاف قانون علني شده چون موارد مطروحه در مرحله بازپرسي است. در اين پرونده فقط مي توان گفت سالي كه نكوست از بهارش پيداست.

۴ تیر ۱۳۸۷ ۱۰:۰۳ قֽظֽ | Reply

بخشی از سخنان جلايی پور :

سي سال پيش بيش از نيم ميليون دانشجو حتي از ميان اقشار متوسطِ پايين جامعه مي‌توانستند از فرصت‌هاي تحصيلي در مراكز علمي كشورهاي توسعه‌يافته (كه عمدتاً در ممالك انگلوساكسون بودند) استفاده كنند، ولي هم اكنون هزاران جوان ايراني براي ادامة تحصيل مجبورند به كشورهاي از لحاظ علمي درجه سومي چون هند، اكراين، مالزي، ارمنستان، جمهوري آذربايجان و يوگسلاوي سفر كنند.

۴ تیر ۱۳۸۷ ۱۰:۰۸ قֽظֽ | Reply

خط زلزله کجاهاست؟ :

از اين پس 2 ميليون نيروي افتخاري سازمان جوانان هلا‌ل احمر ايران، بر گران‌فروشي اصناف نظارت مي‌كنند. اين خبر را محمود مظفر، رئيس سازمان جوانان جمعيت هلا‌ل احمر، در گفت‌وگو با سايت اينترنتي برنا داده است. وي در ادامه گفت: اين افراد به صورت نامحسوس، بر نحوه قيمت‌گذاري و فروش كالا‌ در اصناف مختلف كشور نظارت مي‌كنند و نتايج آن را در اختيار بازرسان وزارت بازرگاني قرار مي‌دهند.
وي افزود: در نخستين نشست جمعيت جوانان هلا‌ل احمر با وزارت بازرگاني، تفاهمنامه اجراي اين طرح به اجرا رسيد و در روزهاي آتي اجراي آن با حضور ناظران افتخاري هلا‌ل احمر آغاز خواهد شد.رئيس سازمان جوانان جمعيت هلا‌ل احمر اظهار داشت: براساس تعاليم اسلا‌مي و قرآني ما، يكي از دلا‌يل بروز حوادثي نظير زلزله در كشور، رواج كم‌فروشي و يا گران‌فروشي است كه با اقدام جديد سازمان هلا‌ل احمر، از وقوع آن جلوگيري خواهد شد

۴ تیر ۱۳۸۷ ۱۰:۱۰ قֽظֽ | Reply

دولت در دولت _ وزرات نفت موازی نیز مبارک :

سرمایه: دیروز تفاهم نامه همکاری نفت وگاز بین شرکت ملی نفت و بنیاد مستضعفان امضا شد که از مهم ترین موارد مندرج در این تفاهم نامه می توان به اجازه تجارت نفت به بنیاد مستضعفان اشاره کرد. در واقع از این پس با امضای این تفاهم نامه که با ترک تشریفات صورت گرفت، بنیاد مستضعفان اجازه دارد در کنار شرکت ملی نفت به فروش نفت خام در بازار بین المللی بپردازد که به گفته جشن ساز مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران این تفاهم نامه دریچه ای به سوی معاملات نفتی مدرن خواهد بود. این در حالی است که فروزنده مدیرعامل بنیاد مستضعفان در خصوص این تفاهم نامه و مهم ترین بخش آن یعنی تجارت نفت تاکید دارد: «یکی از شرکت های بنیاد با پشتیبانی بنیاد برای امر تجارت نفت تایید شده است اما وی از ذکر نام این شرکت خودداری کرد.» فروزنده نوع فعالیت بنیاد در این عرصه را همکاری با نفت و تحت نظارت آنها عنوان کرد و افزود: «احساس رقابت نداریم. احساس من این است که وزارت نفت می خواهد آرام آرام یکی از بخش هایی که کاملاً بسته بوده است، باز کند و قصد دارد نقطه شروعی را اعلام کند و انحصاری از این بابت در اختیار بنیاد نیست.» به گفته او در حال حاضر بنیاد تنها در زمینه معاوضه نفت خام (سوآپ) ورود کرده که این فعالیت از سال ها قبل نیز بوده است. مدیرعامل شرکت ملی نفت نیز در گفت وگو با ایرنا در این باره می گوید: «هدف از انجام این مهم استفاده از راهکار جدید برای فروش نفت و متنوع کردن فهرست خریداران نفت خام و بازارها برای عرضه نفت و فرآورده های نفتی ایران است.»وی از اهداف دیگر امضای این یادداشت تفاهم را اینگونه بیان کرد: «شرکت ملی نفت ایران قدرت مانور وسیع تری برای فروش نفت خودش فراهم می کند و راهکارهای جدید را مورد تجربه قرار می دهد.» معاون وزیر نفت تصریح کرد: «عرضه نفت به بازار به روش سنتی را ادامه خواهیم داد، ضمن آنکه راهکارهای جدید را نیز تجربه خواهیم کرد.»وی در خصوص اینکه ورود بنیاد مستضعفان و جانبازان به عرصه تجارت نفت به معنای آن است که امکان حضور و فعالیت بخش خصوصی در این بخش فراهم شده است، گفت: «یک معنای راه اندازی بورس نفت این بوده است که تجارت نفت و سایر فرآورده ها و معاوضه نفت خام (سوآپ ) در انحصار شرکت خاصی نباشد و لذا شرکت های خصوصی دیگر هم می توانند به این عرصه وارد شوند اما فعلاً بنیاد مستضعفان و جانبازان که شایستگی این کار را دارد، می تواند به این بخش وارد شود.» مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در خصوص اینکه بدین ترتیب انحصاری برای این بنیاد فراهم شده و حضور بنیاد مستضعفان و جانبازان سبب بروز آشفتگی در فروش نفت خام ایران نخواهد شد و آیا این بنیاد رقیب شرکت ملی نفت ایران خواهد بود، گفت: «چارچوب اجرایی این کار مشخص و اعلام خواهد شد و آشفتگی در فروش نفت خام و رقیبی برای شرکت ملی نفت ایران ایجاد نخواهد شد.»

۴ تیر ۱۳۸۷ ۱۰:۱۵ قֽظֽ | Reply

پویا :

جناب آقای مهندس عبدی
خسته نباشید .
نماينده ولي فقيه در فارس اعلام داشته :
" ما هنوز نمي‌توانيم قانون قطع دست در صورت دزدي را اجرا كنيم، اگر اين قانون اجرا مي‌شد ديگر شاهد اين آمار بالاي سرقت در جامعه نبوديم!"

چرا دولت جمهوری اسلامی هنوز نمی تواند دست دزدان را قطع کند ولی میتواند پالیزدارها را به راحتی انگ بزند و زندان کند؟

۴ تیر ۱۳۸۷ ۱۰:۱۹ قֽظֽ | Reply

گنه کرد در زنجان استادی , دخیر دانشجو را گردن زدند! :

دانشجوی دختر دانشگاه زنجان بازداشت شد،
به دنبال افشای رسوایی اخلاقی معاونت دانشجویی دانشگاه زنجان توسط دانشجویان این دانشگاه و انتشار فیلمی از این معاون دانشگاه که قصد تعرض به دختر دانشجویی را داشت، وزیر علوم ایران می گوید: «افشای این کار درست نبوده و افشای گناه از خود گناه مهم تر است.»

به گفته دادستان زنجان، دختر دانشجویی که معاون دانشجویی دانشگاه زنجان قصد تعرض به او را داشته بازداشت شده است. این در حالی است که مسوولین دانشگاه و استان زنجان پیشتر به دانشجویان این دانشگاه قول داده بودند که برای این دختر دانشجو مشکلی پیش نمی آید.

جعفر گل ‌محمدی، دادستان عمومی و انقلاب زنجان، روز جمعه در نشستی مطبوعاتی به حادثه دانشگاه زنجان و اقدامات قضایی صورت گرفته در این ‌باره اشاره کرد و گفت: «ارتباط ناصحیح عاملان حادثه دانشگاه زنجان، محرز شده و هر دو متهم این پرونده، در حال حاضر با قرار قانونی در بازداشت به سر می‌برند لذا تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.»

۴ تیر ۱۳۸۷ ۱۰:۲۷ قֽظֽ | Reply

:

لغو امتياز روزنامه تهران امروز؛ و احضار مدیر مسؤول به اتهام توهین به رئیس جمهور، فارس

روزنامه کیهان : رئیس جمهور در پاسخ به سؤالي مبني بر گله و تشكر از منتقدين و مخالفين خود اظهار كرد: چه گله اي بكنم. من اهل گله نيستم و خيلي كم اين مسائل را مي گويم. اين شيوه من نيست

۴ تیر ۱۳۸۷ ۱۰:۳۳ قֽظֽ | Reply

آقای عبدی شما داور :

آقای داریوش سجادی از آمریکا به دفاع تلویحی از استاد دانشگاه زنجان مقاله ای نوشته اند که بسیاری آنرا نقد کردند از جمله آقای نبوی , آقای سجادی از بین اینهمه نقد جواب اقای نبوی را داده اند و با درست قلمداد کردن تذکر کمیته انظباطی دانشگاه ( دقت کنید که آقای سجادی در آمریکا اقامت دارند ) این چنین نوشته اند:
ابتداً آن دانشجوی دختر از جانب کمیته انضباطی دانشگاه تذکر گرفته و متقابلاً آن استاد هوسباز به بهانه حل مشکل مشارالیه با سوء استفاده از موقعیت و سمت اداری خود در دانشگاه، پیشنهاد مرتفع کردن مشکل ایشان را از طریق تن دادن وی به هم آغوشی با خود کرده.


جناب آقای نبوی

تا اینجای قضیه اتهام آن استاد «ورود به باج خواهی تنانه از موضع قدرت» از دانشجوی مزبور بوده که به هیچ وجه محلی از دفاعی ندارد و بر مسئولین دانشگاه فرض است بشدت با وی برخورد قانونی کنند.

اما در صورت صحت روایت مزبور، اشتباه دانشجویان از آنجا آغاز می شود که در ادامه این ماجرا با ورود به «قواعد بازی های کثیف» مرزهای اخلاق را به نام خود شکسته اند.

اینکه آن دختر دانشجو و دوستانش بخواهند صورت این معادله را از همان شیوه ای به نفع خود تغییر دهند که پیشتر آن استاد درصدد تغییر آن بوده، محل نزاع و مناقشه است.

در واقع در این روایت، ایشان با چینش سناریوی مزبور کوشیده اند موضع ضعف خود را در مقابل آن استاد بزه کار مُبدل به موضع قدرت ازطریق تله جنسی کرده تا از این طریق همان کاری را با وی کنند که پیشتر وی مایل بود با آن دختر دانشجو کند یعنی «باج خواهی از موضع قدرت» از مسئولین دانشگاه.

اشتباه از همین نقطه شروع می شود که دانشجوی مزبور به اتفاق دوستانش ازضعف و فساد اخلاقی استاد مربوطه بهره برده تا در يک بازی کثیف با تهیه سند غیراخلاقی از وی بتوانند باج خواهانه مشکل انضباطی خود را حل نماید.
حالا آقای عبدی شما داور و معتمد
آیا استدلال باج خواهی دختر دانشجو توسط اقای داریوش سجادی استدلال درستی است؟
بنظر شما برای نشان دادن ماهیت کثیف یک فرد در این دنیا چه راههای مشروع است و چه راههای غیر مشروع؟
با تشکر یک دانشجوی درد آشنا
......................................................................
عبدي:
در ذيل ساختاري قانونمدار چنين كاري خلاف است اما وقتي كه وي شكايت كند و نه تنها جرمي ثابت نشود بلكه به عنوان مفتري تحت تعقيب قرار گيرد و از دانشگاه اخراج شود وقوع چنين كاري قابل انتظار قلمداد مي شود.

۴ تیر ۱۳۸۷ ۱۰:۴۶ قֽظֽ | Reply

قیامتی دیگر همچون قیامت زنجان: :

قرار گرفتن فايلي صوتي منتسب به محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري روي اينترنت درباره سفر سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري سابق به فرانسه يک بار ديگر نگاه ها را به سفر احمدي نژاد به ايتاليا جلب کرد.

هرچند زمان و مکان اين سخنان مشخص نيست، اما اين فايل صوتي از آنجا که مدتي کوتاه پس از پايان سفر جنجال برانگيز احمدي نژاد به ايتاليا و عدم موافقت مقامات رم براي ديدار با وي منتشر شده، حائز اهميت است.


او در اين سخنان به سفر خاتمي به فرانسه در دوران رياست جمهوري اش اشاره کرد و از نحوه ديدار ژاک شيراک رئيس جمهوري وقت فرانسه با سيدمحمد خاتمي انتقاد کرده است.به گزارش آفتاب رئيس جمهوري در اين سخنان چنين اظهار داشته است؛ «من چند سال قبل صحنه يي در تلويزيون ديدم؛ اين غصه اش در دلم ماند... که هنوز هم به طور کامل برطرف نشده است.ديدم مسوولي از ايران رفت در يک کشور اروپايي، رئيس آن کشور بالاي پله ها ايستاد. مسوول ما را آن دور پياده کردند و آن نامرد يک قدم پايين نيامد؛ براي چه؟ براي اينکه خرد کند.


من آن شب در تلويزيون ديدم، خيلي غصه ام شد؛ خدا شاهد است، گفتم؛ «اي خداي بزرگ، يک شرايطي فراهم کن که اين غمسالهف جبران شود.» رئيس جمهور در ادامه سخنانش مي افزايد؛ «... گذشت... پارسال، همان آقا، که بالاي پله ايستاده بود، به ما در اوج مسائل هسته يي و در اوج جنگ لبنان پيغام داد که ما راجع به لبنان مي خواهيم با شما همکاري کنيم.(اينها روش شان اين است زماني که نياز هم دارند، اول طرف مقابل را تحقير مي کنند و نياز خودشان را به عنوان نياز طرف مقابل جا مي اندازند. اين روش شيطاني است.) پيغام دادند بياييد. اين بسيار خوب بود. يکي از مشاوران بنده مامور شد برود و صحبت کند... اعلام که کردند، آنها گفتند حالا ما مي خواهيم به مسافرت و تفريحات برويم و تا 20 روز ديگر نيستيم. (البته ما در دل مان گفتيم به جهنم که نيستيد، بهتر. گفتيم بسيار خب شما به ما نياز داريد، ما که به شما نياز نداريم.)... گذشت، چند روز بعد پيغام دادند که اين سه شنبه، آقا حاضر است که نفرتان را بفرستيد. من گفتم، بسيار خب، مي آيد.گفتند بيايند و وقت تنظيم کردند و برنامه تنظيم شد. شب، مثلاً ساعت يک، اين دوست ما مي خواست پرواز کند. ساعت 10 زنگ زدم، گفتم آقاي وزير خارجه، بگوييد نمي آيد. غوزير خارجهف گفت آخر نمي شود، آخر ضايع است. گفتم نخير. بگو نمي آيد. بگوييد رئيس جمهور او را احضار کرده است و فردا با او کار دارد و نمي تواند بيايد. افتاد عقب. گذشت... چهار، پنج روز بعد دوباره زنگ زدند و گفتند ما سه شنبه بعد را غبراي اين ديدارف تنظيم کرده ايم. گفتم بسيار خب، بگوييد قبول.دوباره شب سه شنبه که قرار بود برود، گفتم بگوييد کار پيش آمده است؛ نمي آيد. سه بار اين تکرار شد. فهميدند، آمدند گفتند آقا تسليم. ببخشيد.»

احمدي نژاد در بخش ديگري از سخنانش گفت؛ «آن آقا، براي استقبال از يک مشاور، شش تا از مشاورانش را پايين پله ها فرستاد، خودش هم تا راهرو آمد که رسم نيست.رسم اين است که رئيس جمهور در اتاقش مي نشيند و مي آيند ديدنش. غاما اين آقاف خودش هم تا راهرو آمد. البته انتقاد محمود احمدي نژاد از چگونگي ديدار ژاک شيراک و سيدمحمد خاتمي (بدون آنکه اشاره يي به نام آنها داشته باشد) مبني بر اينکه رئيس جمهوري وقت فرانسه هنگام آن ديدار در پنجم آبان 1378 (27 اکتبر 1999) بالاي پله ها ايستاد و به استقبال رئيس جمهوري ايران نرفت، در حالي صورت گرفته که عکس هاي موجود از آن ديدار همگي نشان دهنده استقبال گرم ژاک شيراک از سيدمحمد خاتمي است و او را در حالي که پايين پله ها کنار رئيس جمهوري سابق ايران ايستاده، نشان مي دهد.بنا بر گزارش هاي رسانه هاي آن تاريخ سيدمحمد خاتمي در سفر به فرانسه ابتدا در فرودگاه مورد استقبال لويي بسون وزير مشاور در امور مسکن دولت فرانسه قرار گرفت و سپس با هليکوپتر راهي مرکز پاريس شد و به همراه يک کاروان رسمي به کاخ مارني محل اقامت شخصيت هاي برجسته خارجي ديدار کننده از فرانسه انتقال يافت. خاتمي در اين کاخ مورد استقبال ليونل ژوسپين نخست وزير فرانسه قرار گرفت که به خاطر ديدار با خاتمي، سفر برنامه ريزي شده خود به جزيره مارتينيک را به تاخير انداخته بود.پس از آن نيز خاتمي به کاخ اليزه رفت و مورد استقبال رسمي ژاک شيراک قرار گرفت. شيراک که بايد طبق عرف کاخ اليزه در سرسراي کاخ از ميهمانان خود پذيرايي مي کرد و براي استقبال آنها نيز تا جلوي در مي آمد، براي سيدمحمد خاتمي در احترامي غيرمتعارف به پايين پله ها آمد.

شيراک همچنين در زمان خداحافظي نيز خاتمي را تا کنار ماشين تشريفاتي بدرقه کرد. خاتمي همچنين در اين سفر در مقر سازمان يونسکو حضور يافت و در مجمع عمومي اين سازمان سخنراني کرد.خاتمي يک بار ديگر هم در فروردين 1384 عازم پاريس شد که اين بار نيز با استقبال بسيار گرم ژاک شيراک مواجه شد.

اما نکته ديگري که در سفر سال 1378 خاتمي به فرانسه حائز اهميت بود، تغيير پروتکل تشريفاتي دولت فرانسه براي پذيرايي از مهمانان مبني بر سرو نوشيدني هاي الکلي به دليل درخواست سيدمحمد خاتمي بود.به اين ترتيب بنا به درخواست خاتمي و جايگاه ويژه او براي ژاک شيراک، دولت فرانسه قبول کرد تنها يک بار در طول تاريخ خود از قرار دادن نوشيدني الکلي روي ميز شام صرف نظر و به جاي آن از مهمانان با قهوه پذيرايي کند.

اعلام موافقت فرانسه با درخواست خاتمي مبني بر اينکه بر سر ميزي که نوشيدني الکلي در آن باشد حضور نخواهد يافت همان زمان با اعتراض برخي مطبوعات کشور فرانسه روبه رو شد. همچنين برخي مطبوعات جناح راست فرانسه از شيراک به دليل استقبال غير متعارفش از رئيس جمهوري وقت ايران انتقاد کرده بودند.


۴ تیر ۱۳۸۷ ۱۰:۵۹ قֽظֽ | Reply

:

سلام
در پاسخ يكي از كامنت ها گفته‌ايد كه " البته بگويم كه حداقل 20 درصد آراي معين هم در دور دوم نصيب احمدي نژاد شد."
من مايل هستم كه بدانم شما چگونه به اين نتيجه آماري رسيده‌ايد. ممكن است استدلالتان را بيان كنيد تا روش شما را بياموزم. و اصولا تحليلي كه در اين مقاله آورده‌ايد آيا بر مبناي شناخت جامعه‌شناسي است يا يك تحليل آماري با عدد و رقم. خصوصا در جايي كه نوع تقسيم شدن آرا را مطرح كرده‌ايد. آيا اين نتايج از نظر سنجي‌ها استخراج شده است؟
...............................................................
عبدي:
تحليل اين مقاله آماري نبود بلكه جامعه شناختي بود.اما آن 20 در صد را از روي آمار مناطق 20 گانه شهر تهران در دور اول و دوم مقايسه كردم و با روش آماري به دست آمده است.

۴ تیر ۱۳۸۷ ۱۱:۳۶ قֽظֽ | Reply

علی :

از آنجا که قرار است انتخابات توسط یک گروه خاص برگزار شود وکسی حق اعتراض به این شیوه رای گیری را ندارد باز هم میتواند سایه خواب هایی نطیر خواب شیخ خوش خیال بر فضای انتخابات آینده سایه افکند و پشه ها شاهین وار به پرواز درایند.

۴ تیر ۱۳۸۷ ۰:۱۰ بֽظֽ | Reply

:

واقعا نظراتتان قابل استفاده است.تشكر از مطالبان

۴ تیر ۱۳۸۷ ۱:۳۴ بֽظֽ | Reply

علی :

با سلام
جناب عبدی با توجه به این مقاله من گمان میکنم شما جزء طرفداران پروپا قرص معین در انتخابات گذشته نبودید .ایا این صحیح بود که مشارکت اقدام به انتخاب کاندیدایی کرده بود که اکثریت شورای مرکزی روی آن نظر مثبتی نداشتند ؟اگر اینگونه بود با وجود این پیشبینی قوی از جنابعالی چرا از ایشان پس از رد صلاحیت در خواست انصراف نکردید تا شانس شیخ پرگو اما کم عمل بالا رود (البته اقای معین از نظر اینجانب شخصیت علمی بالایی داشت اما با وجود احتمال تقلب توان جمع اوری رای تودها را نداشت) .جناب عبدی با وجود شکستهای پیاپی نظریه پردازان جبه اصلاحات چرا (مانند مجلس هشت) هنوز با تعارف و محافظه کاری بر اشتباهات گذشته پافشاری میکنند .
در مورد نظر شما و جناب زید ابادی در ارتباط کاندیداتوری مجدد خاتمی در دوره بعد علت عقیده خود مبنی بر عدم استقبال مردمی از ایشان را توضیح مختصری دهید؟
با تشکر
با تشکر

۴ تیر ۱۳۸۷ ۲:۰۶ بֽظֽ | Reply

eric :

salam,be nazaram har che badbakhti,felakat siahi hasto darim az shoma roshanfekrast.chand sale maghalat shomaro mikhoonam,chon dar in jamee hastam va dost daram bedoonam che migzare,,
man 1 soal daram az shoma mikhay javab bedid vaghean shoma fekr mikonid sefarat gerogangiri kare doresti bood,khaheshan az in charandiat ke ona dar keshvar ma dekhalat mikardand be man nagid,shenidam goftid ke gerogangiri baes shode demokrasi to iran ijad she,ma in demokrasiro nakhastim,aslan ...be in demokrasi,man famile zibakalam ham nistam,onam daste kami az shoma nadare

۴ تیر ۱۳۸۷ ۳:۳۲ بֽظֽ | Reply

محسن :

سلام اقای عبدی. از اینکه بعد از مدتی سر زدم و دیدم چندین مطلب جدید اضافه شده واقعا خوشحال شدم. لطفا طبق همین روالی که در پیش گرفته اید از نوشته های دیگران هم استفاده کنید.
در مورد این تحلیل، در مجموع خوب بود. فقط یک نکته رو کامل نادیده گرفته بودید و اون هم تقلب و آرای سازماندهی شده بود. نکته ای که من معتقدم خیلی تاثیر اساسی در نتیجه نداره اما اون قدر هم ناچیز نیست که در یک تحلیل به این دقت نادیده گرفته بشه. در نظرات هم به این نکته اشاره شد و شما گفتید 10% تاثیر داره. فکر کنم همین 10 درصد بود که احمدی نژاد رو از کروبی پیش انداخت. به هر حال تقلب و خدشه به حدی بود که ادمی مثل هاشمی رفسنجانی رو ترغیب به نوشتن یک نامه رسمی و شکایت از اوضاع کرد.
بگذریم. الان دیگه این بحث ها زیاد مهم نیست.
اما به جاست که از سایت آینده انتظار داشت که تحلیل مشابهی برای انتخابات بعدی ارائه بدید.
هر چند الان کمی زوده و با توجه به محتاط بودن شما در پیش بینی فکر کنم این انتظار به درازا بکشه.

۴ تیر ۱۳۸۷ ۶:۵۹ بֽظֽ | Reply

آریا :

آقای عبدی عزیز
ظاهرا یک سوء تفاهم پیش آمد. برداشت من این بود که منظور شما همه ی کسانی اند که به آقای هاشمی رای نداده اند؛ ولی منظور من در یادداشت پیشین ام کسانی نبود که به آقای احمدی نژاد رای دادند؛ بل که کسانی بود که اصولا رای ندادند.
اگر برداشت من از نوشته ی شما اشتباه بود پوزش می خواهم. اما نکته یی که تغییر نکرده این واقعیت است که اصلاح طلبانی که مردم را به رای دادن به آقای هاشمی تشویق می کردند پس از ناموفق شدن همین استدلال را داشتند. یعنی اگر مردم به اندازه ی کافی روشن بودند بر اساس احساسات (منفی خود راجع به آقای هاشمی) عمل نمی کردند و به ایشان رای می دادند. این را عقلانیت می دانند و با این توجیه همه ی کاسه ها را بر سر مردم می شکنند.
..................................................................
عبدي:
كساني كه فضاي مفهومي را مخدوش كردند چكونه انتظار دارند كه مردم در اين فضا مطابق نظر آنان رفتار كنند؟مردم مقصر نبودند بلكه تخريب گران فضا چوب اين كار را خوردند.

۴ تیر ۱۳۸۷ ۹:۴۷ بֽظֽ | Reply

محمدعلی :

سلام آقای عبدی

تحلیل شما فوق العاده بوده است..به نظر شما مسیر انتخابات ریاست جمهوری دوره ی دهم چیست؟آیا ممکن نیست اقای احمدی نزاد دوباره مورد توافق اصولگرایان قرار گیرد؟اگر ممکن است تحلیلی در این باره بنویسید.برای شما سلامتی و سربلندی را آرزو می کنم.
...........................................................
عبدي:
اميدوارم در آينده بنويسم.اما برنامه ريزي براي انجام انتخابات كم جان با طرح پرداخت مستقيم يارانه ها به مردم از پيش نتيجه را روشن كرده است.

۵ تیر ۱۳۸۷ ۰:۵۸ قֽظֽ | Reply

شروین :

تحلیل واقعا عالی ای بود و همان 3 سال پیش که خواندمش واقعا لذت بردم
البته یک نکته ای هست که چند بار دیده ام که گفته اید که هاشمی به این توصیه مشفقانه عمل نکرد و این ها...
اما آقای عبدی! هاشمی خودش هم به خوبی شما می دانست که نتیجه انتخابات دور دوم چه خواهد بود ولی چاره دیگری نداشت چون به غلط یا درست نمی‌خواست مقابل نظام بایستد و موجودیت نظام را به خطر بیاندازد
هنوز هم از نظر او هزینه مقابله با نظام از هزینه سیاست‌های جاری بیشتر است

۱۱ تیر ۱۳۸۷ ۴:۰۷ بֽظֽ | Reply


فرم ارسال نظر


نام :

ایمیل :

نشانی وب :

حفظ اطلاعات :

متن نظر :

 

آدرس Trackback این نوشته :


http://www.ayande.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/924